فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- راهنمای نگارش مقاله
اطلاعیه تغییر روش منبع نویسی به شیوه Vancouver

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/27 | 


فهرست منابع و ماخذ صرفاً به صورت انگلیسی (Roman script)  در صفحه‌ای جدا تایپ گردد و ترتیب ذکر آن‌ها در فهرست بر اساس شماره‌گذاری موجود در متن مقاله باشد. به طوری که شماره مورد نظر بلافاصله پس از ذکر مطلب در داخل پرانتز ( ) آورده شود. استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت منابع مانند EndNote در تدوین منابع و ماخذ بلامانع است. در مورد نگارش عناوین منابع فارسی یا انگلیسی، رعایت موارد زیر الزامی است:
  1. منابع به صورت مقاله:  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. نام کامل مجله سال انتشار؛ شماره مجله: صفحه شروع و خاتمه مقاله.
Dalstra JAA, Kunst AE, Geurts JJM, Frenken FJM, Mackenbach JP. Trends in socioeconomic health inequalities in the Netherlands, 1981-1999. Journal of Epidemiology and Community Health 2002; 56: 927-34.
  1. منابع به صورت کتاب:  نام‌خانوادگی نویسنده و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. محل یا شهر نشر کتاب: سال انتشار، صفحات.
Kunst AE, Mackenbach JP. Measuring socioeconomic inequalities in health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1995, 115 p.
  1. منابع اینترنتی:
Hughes J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field. www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb 2 2003-05-2003.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی:
http://sjsph.tums.ac.ir/find.php?item=1.48.32.fa
برگشت به اصل مطلب