فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

شماره جاری: 1399، دوره 18 ،شماره 3
شاپا: 7586-1735

شاپای الکترونیکی: 7543-1735

فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی در سال 1381تاسیس شد و از آن زمان تا کنون بطور منظم توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است. مقالات، که گزارش­های پژوهش­های اصیل در زمینه­های مختلف بهداشت عمومی هستند، به زبان فارسی نگارش می­شوند و چکیده انگلیسی هم دارند. این مجله امکان انتشار نتایج پژوهش­های انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاهی و یافته­ های پایان نامه­ ها و رساله­ های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی(Phd) را به بهترین نحو فراهم می­سازد.

 

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی:
http://sjsph.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب