فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- اخبار نشریه
نمایه شدن مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی در مجموعه ProQuest

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/22 | 
به اطلاع می رساند با پیگیری های صورت گرفته، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، جهت نمایه شدن و درج در منابع و بانک های اطلاعاتی مجموعه ProQuest پذیرفته شده است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی:
http://sjsph.tums.ac.ir/find.php?item=1.120.30.fa
برگشت به اصل مطلب