فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- اخبار نشریه
درگذشت استاد گرامی جناب آقای دکتر تقی خانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/22 | 
با عرض تاسف و تاثر، درگذشت دانشمند، مدیر متعهد و عضو برجسته هیات تحریریه مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، شادروان جناب آقای دکتر تقی خانی را به جامعه دانشگاهی کشور و خانواده ارجمند ایشان تسلیت عرض نموده و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم. روحشان شاد
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی:
http://sjsph.tums.ac.ir/find.php?item=1.120.29.fa
برگشت به اصل مطلب