فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- اخبار نشریه
برگزاری آخرین جلسه هیات تحریریه در سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/23 | 
آخرین جلسه هیات تحریریه مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی در سال 1396 با حضور دکتر اکبری ساری رئیس دانشکده، سرکار خانم دکتر ناصری معاون پژوهشی دانشکده، سردبیرمجله دکتر کورش هلاکوئی نائینی، مدیر مسئول دکتر مهدی ناطق پور، اعضای محترم هیات تحریریه، مدعوین و همکاران مجله در روز سه شنبه 22 اسفند در محل دانشکده بهداشت برگزار شد. درا ین جلسه دکتر اکبری ساری، تلاش بی وقفه اعضای محترم هیات تحریریه را دربه ثمر رسیدن اهداف فصلنامه ارزشمند دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، که بدون شک قدمی است بزرگ در راه ارتقای هرچه بیشتر سطح سلامت جامعه و موجبات خشنودی حق تعالی، ارج نهادند و موفقیت روز افزون اعضای محترم و حاضرین را از خداوند بزرگ خواستارشدند. شایان ذکر است فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی در سال ۱۳۸۱تاسیس شده است و از آن زمان تاکنون، بطور منظم توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران به زبان فارسی و چکیده انگلیسی منتشر شده است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی:
http://sjsph.tums.ac.ir/find.php?item=1.120.28.fa
برگشت به اصل مطلب