دوره 17، شماره 2 - ( 6-1398 )                   جلد 17 شماره 2 صفحات 121-132 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، keramat1@yahoo.com
چکیده:   (1841 مشاهده)
زمینه و هدف: اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و بهزیستی در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدی و وﺟﻮد رﺿﺎﻳﺖ در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﭘﺎﻳﺪاری راﺑطه زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
روش کار: در این مطالعه جستجو در بانک های اطلاعاتیMagiran  Pubmed, Web of Science, IranDoc, SID, IranMedex,، با استفاده از کلید واژه فارسی وانگلیسی شادکامی، رضایت زناشویی، ایران، انجام شد. در جستجوی اولیه، 41 مقاله در دسترس قرار گرفت. پس از بررسی متن کامل مقالات، در نهایت 8 مقاله جهت انجام آنالیز انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش متاآنالیز ) مدل اثرات تصادفی( با هم ترکیب و با استفاده از نرم افزار   Revmanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج : در 8 مقاله مورد بررسی که در فاصله سال های 96-88 انجام شده، تعداد 1563 نفر در این مطالعات شرکت کرده بودند. میانگین  نمره پرسشنامه تکمیل شده شادکامی آکسفورد 3/57 و میانگین نمره پرسشنامه تکمیل شده رضایت زناشویی انریچ در این مطالعات2/137بوده است.
نتیجه گیری: نتایج تمامی مطالعات انجام شده نشان می­دهد که بین شادکامی با رضایت زناشویی زوجین ایرانی همبستگی مثبت وجود دارد، لذا برنامه ها و آموزش های مناسب جهت بهبود تقویت عوامل زمینه ای امیدواری و شادکامی به منظور افزایش رضایت زندگی زوجین و کاهش اختلافات  و طلاق  ضروریست.
واژه‌های کلیدی: شادکامی، رضایت زناشویی، ایران
متن کامل [PDF 1406 kb]   (1164 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1398/6/27 | پذیرش: 1398/6/27 | انتشار: 1398/6/27